[39] Thực tiễn áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế ở Việt Nam

(Cập nhật lần gần nhất: 18/11/2017). Theo Điều 6 Luật điều ước quốc tế năm 2016, có hai trường hợp quy định điều ước quốc tế có thể được áp dụng trực tiếp tại Việt Nam.[1] Trường hợp thứ nhất ở khoản 1 khi quy định của điều ước quốc tế xung đột/khác với quy định của pháp luật Việt Nam về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định điều ước quốc tế. Trường hợp thứ hai là khi có quyết định cho phép áp dụng trực tiếp của Quốc hội, Chủ tịch nước hay Chính phủ. Thực tế cho thấy rất hiếm trường hợp các cơ quan có thẩm quyền trên có quyết định cho phép áp dụng trực tiếp. Dưới đây là danh sách các điều ước quốc tế được phép áp dụng trực tiếp ở Việt Nam (số lượng: 05).

Năm Điều ước quốc tế
2017

Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam và Lào năm 2016 (xem Điều 2, Nghị quyết của Quốc hội số 40/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017) – Áp dụng trực tiếp toàn bộ.

Protocol concerning the boundaries between Vietnam and Laos (signed in 2016) was ratified by Vietnam in 2017 and allowed to apply directly in its entirety.

2017

Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào năm 2007 (xem Điều 2, Nghị quyết của Quốc hội số 39/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017) – Áp dụng trực tiếp toàn bộ.

Supplemental Treaty to the Treaty concerning Boundary Delimitation between Vietnam and Laos on the Adjustment of the first point of the boundary was ratified by Vietnam in 2017 and allowed to apply direct in its entirety.

2016

Công hàm thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2016 (xem Điều 2, Nghị quyết của Quốc hội số 135/2016/QH13 ngày 9 tháng 04 năm 2016) – Áp dụng trực tiếp toàn bộ.

Exchange of Diplomatic Notes on the visa reciprocity arrangement between Vietnam and the United States was ratified in 2016 and allowed to apply directly in its entirety.

2013

Thoả thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán năm 2013 (xem Điều 2, Nghị quyết của Chính phủ số 37/NQ-CP, ngày 25/3/2013) – Áp dụng trực tiếp toàn bộ.

Agreement on Amending the Treaty between Vietnam and Cambodia on Elimination of the Trafficking in Women and Children and Assistance for Victims was ratified in 2013 and allowed to apply directly in its entirety.

2006

Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2006 (Xem Đoạn 2 và Phụ lục – Nội dung áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam, Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006) – Áp dụng trực tiếp một phần.

Phụ lục của Nghị quyết liệt kê các quy định cụ thể của các luật sẽ không còn được áp mà sẽ áp dụng các cam kết WTO thay thế. Cụ thể là các quy định của 07 luật hiện hành tại thời điểm đó: Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật dân sự 2006, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật điện ảnh năm 2006.

Protocol on the Accession of Vietnam to the the Marrakesh Agreement
Establishing the World Trade Organization was ratified in 2006, and allowed to apply direct in parts.

Xem thêm các bài về luật điều ước quốc tế:

 1. Giới thiệu chung về Công ước Viên năm 1969
 2. Định nghĩa “điều ước quốc tế”
 3. Quyền năng và thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế
 4. Các bước ký kết điều ước quốc tế
 5. Bảo lưu điều ước quốc tế (xem thêm về Thực tiễn bảo lưu điều ước của Việt Nam)
 6. Hiệu lực của điều ước quốc tế
 7. Áp dụng các điều ước quốc tế cùng điều chỉnh một vấn đề (xung đột điều ước)
 8. Sửa đổi và bổ sung điều ước
 9. Vô hiệu điều ước
 10. Huỷ bỏ, đình chỉ thi hành điều ước
 11. Giải thích điều ước quốc tế

English summary: Practice in respect of direct application of treaties in Vietnam (last updated: 18/11/2017). Up to date, five (05) treaties to which Vietnam is a party are allowed to apply directly in Vietnam without any further domestic procedure. Four treaties are applied directly in whole, the other is partly.

———————————————

[1] Xem thêm Trần Hữu Duy Minh, Hiệu lực pháp lí và việc áp dụng điều ước quốc tế ở Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 3(189), tháng 3 năm 2016, tr. 38 – 46, xem tại http://iuscogens-vie.com/2017/03/25/10/

16 thoughts on “[39] Thực tiễn áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế ở Việt Nam

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: