[194] Hậu ý kiến tư vấn của Toà ICJ năm 2019: Anh vẫn từ chối chấm dứt quản lý Quần đảo Chagos

Nghị quyết của Đại hội đồng yêu cầu Anh rút khỏi Quần đảo trước ngày 22.11.2019 – Anh tái khẳng định chủ quyền đối với Quần đảo Chagos – Vì sao Anh từ chối chấp nhận Ý kiến tư vấn của Toà? Ngày 25.02.2019, Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) ra Ý kiến tư... Continue Reading →

[163] Việc kiểm soát chất lượng ứng viên thẩm phán của các tòa án quốc tế

Trong hai ngày 20 – 21.9.2019, tại Trường Luật, Đại học Leiden, Hội thảo về Quản trị cơ quan tài phán quốc tế vì sự độc lập và trách nhiệm (Conference on the Governance of the International Courts and Tribunals: Ensuring Judicial Independence and Accountability). Lắng nghe các tham luận trong ngày thứ hai, một... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑