[89] Vụ Qatar v. UAE: Quyết định ngày 23.7.2018 của Tòa ICJ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với UAE

Bối cảnh dẫn đến tranh chấp – Nội dung đơn kiện – Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Các biện pháp được áp dụng – Hai điểm thú vị của vụ việc này Bối cảnh vụ việc Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Qatar khởi kiện UAE ra Tòa án... Continue Reading →

[85] Công ước Viên 1969: Giới thiệu chung

Bối cảnh lịch sử - Hiện trạng phê chuẩn - Nội dung chính - Giá trị tập quán quốc tế - Công ước Viên là bộ phận quan trọng của Luật điều ước quốc tế nói chung / Phạm vi điều chỉnh 1. Bối cảnh lịch sử và hiện trạng phê chuẩn Công ước Viên... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑