[89] Vụ Qatar v. UAE: Quyết định ngày 23.7.2018 của Tòa ICJ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với UAE

Bối cảnh dẫn đến tranh chấp – Nội dung đơn kiện – Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Các biện pháp được áp dụng – Hai điểm thú vị của vụ việc này Bối cảnh vụ việc Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Qatar khởi kiện UAE ra Tòa án... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑