[22] Vụ kiện Ukraine v. Nga (2017): Quyết định ngày 19.4.2017 của Tòa ICJ về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bối cảnh, yêu cầu của Ukraine và biện pháp Tòa áp dụng – Thẩm quyền prima facie – Quyền và biện pháp được viện dẫn – Nguy cơ gây tổn hại không thể khắc phục – Một số suy nghĩ ban đầu Ngày 16 tháng 01 năm 2017 Ukraine khởi kiện Nga ra Tòa án... Continue Reading →

[21] UNCLOS: Thềm lục địa (Continental Shelf)

Các xác định ranh giới thềm lục địa – Thềm lục địa mở rộng – Quyền của quốc gia ven biển – Quyền của các quốc gia khác Trước Hội nghị UNCLOS III (1973 – 1982) Thuật ngữ “thềm lục địa” không được thảo luận nhiều trong luật quốc tế và chỉ bắt đầu được... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑