[132] Từ yêu sách “đường lưỡi bò”đến “Tứ Sa” : “Bình mới rượu cũ” trong chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông

Yêu sách “đường lưỡi bò” và tham vọng độc chiếm Biển Đông Đường “lưỡi bò”, đường “chữ U” hay đường “đứt khúc 9 đoạn”... là những cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích của biển Đông, được vẽ... Continue Reading →

[80] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Hiểu đúng một phần bản chất của Đường chữ U

Vấn đề đường chữ U trong Vụ kiện – Bản chất quyền lịch sử của đường chữ U – Trung Quốc không có quyền lịch sử trên Biển Đông – Kể cả khi có quyền lịch sử, UNCLOS đã thay thế các quyền này khi Trung Quốc gia nhập Công ước. Đường chữ U hay... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑