[200] Khung pháp lý về tự do hoá lao động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Một số hạn chế và khuyến nghị

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) – Hiệp định về di chuyển thể nhân ASEAN (MNP) – Các thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) – Kế hoạch xây dựng tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprints) – Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao... Continue Reading →

[184] Công hàm 22/HC-2020 của Việt Nam gửi đến Liên hiệp quốc: điểm tích cực trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông

Diễn biến sự kiện Công hàm mới nhất của Việt Nam đệ trình lên Tổng thư ký Liên hiệp quốc là bước tiếp nối trong chuỗi trao đổi công hàm về vấn đề thềm lục địa tại Biển Đông khởi đầu từ Malaysia. Tháng 9 năm 2019, Malaysia đã gửi đơn yêu cầu Uỷ ban... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑