[116] Vai trò của Việt Nam trong Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần hai: “chủ nhà”, môi giới, trung gian, hay hòa giải?

Bài viết đặc biệt nhân Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai đang diễn ra tại Hà Nội. Lý thuyết về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp ngoại giao Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế cùng với nguyên tắc cấm đe dọa sử dụng hay sử dụng... Continue Reading →

[115] Ý kiến tư vấn ngày 25.02.2019 của Tòa ICJ trong Vụ liên quan đến việc Anh chia tách Quần đảo Chagos khỏi Mauritius năm 1965: Khía cạnh thẩm quyền

Ngày 25.02.2019, Tòa ICJ đã công bố ý kiến tư vấn theo đề nghị của Đại hội đồng liên quan đến việc Anh chia tách quần đảo Chagos khỏi thuộc địa Mauritius năm 1965 – ba năm trước khi trao độc lập cho Mauritius. Xem giới thiệu vụ việc tại đây. Điều 96(1) Hiến chương... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑