[200] Khung pháp lý về tự do hoá lao động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Một số hạn chế và khuyến nghị

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) – Hiệp định về di chuyển thể nhân ASEAN (MNP) – Các thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) – Kế hoạch xây dựng tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprints) – Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao... Continue Reading →

[199] Quyền tự do lập hội trong các các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và những thách thức đặt ra cho Việt Nam

Định nghĩa FTA – Cơ sở pháp lý của các FTA – FTA “thế hệ mới” – Quyền tự do lập hội theo Hiệp định EVFTA – Quyền tự do lập hội theo Hiệp định CPTPP – Thách thức thực thi các cam kết lao động quốc tế - Thách thức hoàn thiện pháp luật... Continue Reading →

[198] Khả năng giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng cơ chế giải quyết tranh chấp giữa quốc gia và quốc gia trong các Hiệp định đầu tư

Tình hình giải quyết tranh chấp và triển vọng – Đầu tư nước ngoài tại khu vực tranh chấp – Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa quốc gia và quốc gia trong các Hiệp định đầu tư – Một số vấn đề pháp lý trong việc xác lập thẩm quyền – Kết luận 1.... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑