[151] Vụ việc Trung Quốc bắt giữ nhân viên của Tổng lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông: Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ và Quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự

Giải thích của Trung Quốc về việc bắt giữ Simon Cheng – Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác – Quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự của Simon Cheng Ngày 21.8.2019, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang xác nhận rằng Simon Cheng Man-Kit... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑