[15] Ý kiến tư vấn của Tòa ICJ năm 1996 về Tính hợp pháp của việc đe dọa sử dụng hay sử dụng vũ khí hạt nhân

Phiên họp thực chất lần I của Hội nghị quốc tế về Vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc vừa kết thúc (ngày 27 – 31/03/2017); trước đó Hội nghị cũng đã có một phiên thủ tục vào tháng 01/2017. Phiên họp này có sự tham dự của đa số các quốc gia thành... Continue Reading →

[13] Quyền tự vệ chính đáng

Tấn công vũ trang – Tự vệ phủ đầu – Tự vệ phòng ngừa – Trường hợp Lý Thường Kiệt (1075 – 1076) đánh sang nhà Tống – Tấn công vũ trang do nhóm phi quốc gia - Điều kiện cần thỏa mãn khi tự vệ Quyền tự vệ chính đáng là một trong hai... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑