[209] Phán quyết ngày 18.12.2020 của Toà ICJ về thẩm quyền trong Vụ Phán quyết trọng tài ngày 03 tháng 10 năm 1899 (Guyana v. Venezuela)

Lịch sử tranh chấp – Vấn đề pháp lý trọng tâm – Liệu Guyana và Venezuela có bắt buộc phải chấp nhận lựa chọn Toà ICJ của Tổng thư ký Liên hợp quốc? – Liệu sự lựa chọn của Tổng thư ký có tương đương với việc hai nước đồng ý chấp nhận thẩm quyền... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑