[210] Phán quyết ngày 28.01.2021 của Viện Đặc biệt thuộc Toà ITLOS về thẩm quyền trong Vụ phân định ranh giới biển giữa Mauritius và Maldives trên Ấn Độ Dương

Bối cảnh – Năm lý do Maldives phản đối thẩm quyền của Viện – Anh là bên thứ ba không thể thiếu? – Tranh chấp chủ quyền Quần đảo Chagos đã được giải quyết? – Đàm phán có phải là điều kiện tiên quyết trước khi khởi kiện? – Không có tranh chấp? – Lạm... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑