[138] Quy định của Hiến chương và thực tiễn bầu uỷ viên không thường trực Hội Đồng Bảo an Liên hợp quốc

Nhân dịp Việt Nam vừa được bầu vào vị trí uỷ viên không thường trực (non-permanent member) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bài viết xin giới thiệu qua các quy định và thực tiễn liên quan đến việc bầu uỷ viên không thường trực. Cơ cấu thành viên – Cơ quan và... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑