[80] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Hiểu đúng một phần bản chất của Đường chữ U

Vấn đề đường chữ U trong Vụ kiện – Bản chất quyền lịch sử của đường chữ U – Trung Quốc không có quyền lịch sử trên Biển Đông – Kể cả khi có quyền lịch sử, UNCLOS đã thay thế các quyền này khi Trung Quốc gia nhập Công ước. Đường chữ U hay... Continue Reading →

[79] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Hoạt động xây dựng đảo và cải tạo đảo của Trung Quốc ở Trường Sa & Liên hệ Việt Nam

Hoạt động của Trung Quốc trên thực địa – Vi phạm về bảo vệ môi trường biển – Vi phạm quyền tài phán của Philippines – Tác động đến yêu sách chủ quyền – Vi phạm nghĩa vụ không làm trầm trọng tranh chấp – Liên hệ với thực tiễn cải tạo đảo của Việt... Continue Reading →

[78] Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong Vụ kiện Biển Đông: Quyền đánh bắt cá truyền thống của ngư dân các nước ở Bãi Scarborough

Một trong những cáo buộc chống lại Trung Quốc của Philippines  là việc các tàu công vụ, tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc đã ngăn cản ngư dân Philippines đánh bắt cá truyền thống ở khu vực biển quanh Bãi Scarborough (tiếng Anh: Scarborough Shoal, Hán - Việt: đảo Hoàng Nham). Bãi Scarborough... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑