[134] Nhận diện điều ước quốc tế trên cơ sở “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” của các bên

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế được thông qua (ngày 23 tháng 5 năm 1969), xin trân trọng giới thiệu bài viết về một trong những vấn đề cơ bản nhất của Công ước Viên: định nghĩa điều ước quốc tế. Cụ thể, bài viết... Continue Reading →

[91] Công ước Viên 1969: Áp dụng các điều ước điều chỉnh cùng một vấn đề

Thế nào là “cùng một vấn đề”? – Điều 103 Hiến chương Liên hợp quốc – Lex posterior – Lex specialis – Trách nhiệm pháp lý Không hiếm các trường hợp các quốc gia ký kết nhiều điều ước quốc tế có phạm vi và đối tượng điều chỉnh giống nhau. Mà tất cả các... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑