[166] Ý kiến tư vấn ngày 25.02.2019 của Tòa ICJ trong Vụ liên quan đến việc Anh chia tách Quần đảo Chagos khỏi Mauritius năm 1965: Nội dung thực chất

Ngày 25.02.2019, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra Ý kiến tư vấn theo yêu cầu của Đại hội đồng Liên hợp quốc liên quan đến việc Anh chia tách quần đảo Chagos khỏi Mauritius năm 1965 (xem post về bối cảnh vụ việc, và Khía cạnh thẩm quyền trong vụ việc này). Quần... Continue Reading →

[165] Phán quyết ngày 08.11.2019: Toà ICJ khẳng định có thẩm quyền xem xét vụ kiện giữa Ukraine và Nga

Ngày 8.11.2019, Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết về thẩm quyền và điều kiện thụ lý trong vụ kiện giữa Ukraine và Nga. Vụ kiện này do Ukraine khởi động vào ngày 16.1.2017 chống lại Nga với cáo buộc Nga vi phạm các nghĩa vụ theo Công ước chống tài trợ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑