[209] Phán quyết ngày 18.12.2020 của Toà ICJ về thẩm quyền trong Vụ Phán quyết trọng tài ngày 03 tháng 10 năm 1899 (Guyana v. Venezuela)

Lịch sử tranh chấp – Vấn đề pháp lý trọng tâm – Liệu Guyana và Venezuela có bắt buộc phải chấp nhận lựa chọn Toà ICJ của Tổng thư ký Liên hợp quốc? – Liệu sự lựa chọn của Tổng thư ký có tương đương với việc hai nước đồng ý chấp nhận thẩm quyền... Continue Reading →

[206] Dự thảo các Văn kiện chuẩn bị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII năm 2021: Chưa bao giờ luật pháp quốc tế lại được nhấn mạnh như thế!

Ngày 20.10.2020, dự thảo bốn văn kiện quan trọng nhất chuẩn bị trình Đại hội XIII đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân, bao gồm: (1) dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII; (2) dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược... Continue Reading →

[204] Giải quyết tranh chấp biên giới đất liền và biển giữa Việt Nam, Campuchia và Indonesia: Biện pháp pháp lý là giải pháp tối ưu và lâu dài

Trường hợp Campuchia Hiện nay, trên đất liền, Việt Nam và Campuchia đã phân giới cấm mốc thành công 84% đường biên giới, và đang nỗ lực để hoàn thành 16% còn lại. Quá trình đàm phán đã diễn ra rất dài, phức tạp. Hai nước đã ký 07 điều ước song phương và một... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑