[143] Quyết định ngày 06.07.2019 của Tòa ITLOS áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Vụ M/T San Padre Pio giữa Thụy Sĩ và Nigeria

Bối cảnh – Vì sao Tòa ITLOS có thẩm quyền quyết định trong một vụ kiện trước Tòa trọng tài? – Các điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Kết luận của Tòa 1. Bối cảnh Ngày 06.5.2019, Thủy Sĩ gửi Nigeria thông báo khởi kiện Nigeria theo thủ tục tại... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑