[188] Điều kiện tự nhiên và xã hội của các đảo là điểm cơ sở trên đường cơ sở thẳng của Việt Nam

Trong 12 điểm cơ sở trên đường cơ sở thẳng của Việt Nam, có 10 điểm là được đặt trên các đảo. Các thông tin về một số đảo xa bờ quan trọng liên quan đến đặc điểm tự nhiên và lịch sử hoạt động của con người trên các đảo không có sẵn từ... Continue Reading →

[08] UNCLOS: Đường cơ sở

Các loại đường cơ sở - Các thức vạch đường cơ sở: Đường cơ sở thông thường - Đường cơ sở thẳng - Đường cơ sở quần đảo Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải (gọi tắt là đường cơ sở) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑