[08] UNCLOS: Đường cơ sở

Các loại đường cơ sở - Các thức vạch đường cơ sở: Đường cơ sở thông thường - Đường cơ sở thẳng - Đường cơ sở quần đảo Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải (gọi tắt là đường cơ sở) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định... Continue Reading →

[06] Phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc: Nội dung, tác động và gợi mở cho Việt Nam

Trần Hữu Duy Minh Học viện Ngoại giao Tham luận tại Hội thảo quốc tế về The South China Sea after the Award: Opportunities and Challenges do Đại học KHXHNV - ĐHQG Hà Nội tổ chức, Hà Nội, ngày 03/11/2016. I. Tiến trình của vụ kiện Ngày 22 tháng 01 năm 2013 Philippines gửi tuyên... Continue Reading →

[05] Chủ quyền quốc gia

Chủ quyền quốc gia là khái niệm nền tảng trong luật quốc tế, được xem là quyền nguyên gốc về mặt pháp lý theo nghĩa tất cả các quyền và tự do của mọi và mỗi quốc gia đều xuất phát từ quyền nguyên gốc này. Chủ quyền là vốn có, tự nhiên và chỉ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑