[228] Tòa án Công lý Quốc tế áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Nga trong Vụ kiện liên quan đến giải thích và áp dụng Công ước chống diệt chủng (Ukraine v. Nga)

Bối cảnh vụ việc và Quyết định của Tòa – Tòa có thẩm quyền prima facie – Ukraine có căn cứ nhất định để cho rằng mình có các quyền đang bị vi phạm và các biện pháp được Ukraine đề nghị là nhằm bảo vệ các quyền này – Có nguy cơ tổn hại... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑