[212] Phán quyết ngày 04.02.2021 của Toà ICJ về thẩm quyền trong Vụ áp dụng Công ước chống phân biệt chủng tộc (CERD) giữa Qatar và UAE

Ngày 04.02.2021, Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra phán quyết khẳng định mình không có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp trong Vụ áp dụng Công ước chống phân biệt chủng tộc do Qatar khởi kiện Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vào năm 2018. Trước đó, vào ngày... Continue Reading →

[211] Phán quyết ngày 03.02.2021 của Toà ICJ về thẩm quyền trong Vụ cáo buộc vi phạm Hiệp ước Thân thiện, Quan hệ kinh tế và Quyền lãnh sự giữa Iran và Mỹ

Ngày 03.02.2021, Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra phán quyền khẳng định Toà có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Vụ cáo buộc vi phạm Hiệp ước Thân thiện, Quan hệ kinh tế và Quyền lãnh sự giữa Iran và Mỹ. Trước đó, vào ngày 03.10.2018, khi quyết định áp dụng... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑