[62] UNCLOS: Biển cả (High seas)

Định nghĩa và giới hạn địa lý - Quy chế pháp lý của biển cả Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) quy định quy chế pháp lý của 07 vùng biển, trong đó 05 vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia (nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑