[75] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: THÁI LAN, MALAYSIA, và INDONESIA

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có hiệu lực, tình trạng hiệu lực, ngôn ngữ của văn bản có giá trị pháp lý, tình trạng nộp lưu chiểu cho Tổng thư ký Liên hợp quốc theo nghĩa vụ tại Điều 102 Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, tình trạng đăng tải công khai điều ước quốc tế theo quy định tại Điều 60 Luật điều ước quốc tế năm 2016. Những thông tin không có sẽ được ghi chú “Không rõ”.

Cho đến hiện nay, Việt Nam đã ký:

  • 01 điều ước phân định biển với Thái Lan: VN-THA. Hiệp định phân định ranh giới trên biển trong Vịnh Thái Lan năm 1997.
  • 01 thỏa thuận hợp tác chung trong vùng chồng lấn với Malaysia: VN-MAL. Bản ghi nhớ về thăm dò và khai thác ở vùng xác định trong thềm lục địa của hai nước năm 1992.
  • 01 điều ước phân định thềm lục địa với Indonesia: VN-IND. Hiệp định về phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia năm 2003.

————————– * * * —————————

  1. VIỆT NAM – THÁI LAN
VN-THA. HIỆP ĐỊNH PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI TRÊN BIỂN TRONG VỊNH THÁI LAN GIỮA VIỆT NAM VÀ THÁI LAN NĂM 1997
Ngày ký Ngày 09 tháng 8 năm 1997.
Ngày có hiệu lực

Không rõ. Điều 6 quy định Hiệp định này có hiệu lực vào ngày trao đổi văn kiện phê chuẩn hoặc phê duyệt, phù hợp với thủ tục luật pháp của mỗi nước.

Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các văn bản, bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ. (Điều 6).

Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai Thư viện pháp luật; bản scan trên trang nghiencuubiendong.vn hoặc biengioilanhtho.gov.vn.
Ghi chú khác

 

  1. VIỆT NAM – MALAYSIA
VN-MAL. BẢN GHI NHỚ VỀ THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở VÙNG XÁC ĐỊNH TRONG THỀM LỤC ĐỊA CỦA HAI NƯỚC GIỮA VIỆT NAM VÀ MALAYSIA NĂM 1992
Ngày ký Ngày 05 tháng 06 năm 1992.
Ngày có hiệu lực

Không rõ. Điều 7 quy định Bản ghi nhớ này có hiệu lực vào ngày được xác định theo công hàm trao đổi giữa hai bên.

Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ Không rõ.
Tình trạng nộp lưu chiểu Không rõ.
Tình trạng công khai

Bản tiếng Anh trên trang của Trung tâm Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore tại đây.

Ghi chú khác
  1. VIỆT NAM – INDONESIA
VN-IND. HIỆP ĐỊNH VỀ PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI THỀM LỤC ĐỊA GIỮA VIỆT NAM VÀ INDONESIA NĂM 2003
Ngày ký Ngày 26 tháng 6 năm 2003.
Ngày có hiệu lực

Ngày 29 tháng 5 năm 2007.[1] Điều 6 quy định Hiệp định này có hiệu lực vào ngày trao đổi các văn kiện phê chuẩn.

Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực.
Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt trong việc giải thích Hiệp định này, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm căn cứ. (Điều 6).

Tình trạng nộp lưu chiểu

Việt Nam và Indonesia đã nộp lưu chiểu tại LHQ ngày 15 tháng 8 năm 2007 (xem thông tin tại đây, Chứng nhận nộp lưu chiểu)

Tình trạng công khai

Thư viện pháp luật; bản tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh khi nộp lưu chiểu cho LHQ tại đây.

Ghi chú khác

Trần H. D. Minh

———————————————————————

[1] ‘Hiệp định phân định thềm lục địa VN-Inđônêxia có hiệu lực’, Trang điện tử Bộ Ngoại giao, xem tại http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr040807104143/nr040807105001/ns070530090748 (truy cập ngày 22/4/2018); Bộ Ngoại giao, ‘Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa Việt Nam – Indonesia chính thức có hiệu lực’, ngày 29/5/2007, Báo điện tử Chính phủ, xem tại http://baochinhphu.vn/Quoc-te/Hiep-dinh-phan-dinh-ranh-gioi-them-luc-dia-Viet-Nam-Indonesia-chinh-thuc-co-hieu-luc/16779.vgp (truy cập ngày 22/4/2018).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑

%d người thích bài này: