[89] Vụ Qatar v. UAE: Quyết định ngày 23.7.2018 của Tòa ICJ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với UAE

Bối cảnh dẫn đến tranh chấp – Nội dung đơn kiện – Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Các biện pháp được áp dụng – Hai điểm thú vị của vụ việc này Bối cảnh vụ việc Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Qatar khởi kiện UAE ra Tòa án... Continue Reading →

[22] Vụ kiện Ukraine v. Nga (2017): Quyết định ngày 19.4.2017 của Tòa ICJ về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bối cảnh, yêu cầu của Ukraine và biện pháp Tòa áp dụng – Thẩm quyền prima facie – Quyền và biện pháp được viện dẫn – Nguy cơ gây tổn hại không thể khắc phục – Một số suy nghĩ ban đầu Ngày 16 tháng 01 năm 2017 Ukraine khởi kiện Nga ra Tòa án... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑