[22] Vụ kiện Ukraine v. Nga (2017): Quyết định ngày 19.4.2017 của Tòa ICJ về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bối cảnh, yêu cầu của Ukraine và biện pháp Tòa áp dụng – Thẩm quyền prima facie – Quyền và biện pháp được viện dẫn – Nguy cơ gây tổn hại không thể khắc phục – Một số suy nghĩ ban đầu Ngày 16 tháng 01 năm 2017 Ukraine khởi kiện Nga ra Tòa án... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑