[200] Khung pháp lý về tự do hoá lao động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Một số hạn chế và khuyến nghị

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) – Hiệp định về di chuyển thể nhân ASEAN (MNP) – Các thoả thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) – Kế hoạch xây dựng tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprints) – Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao... Continue Reading →

[199] Quyền tự do lập hội trong các các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và những thách thức đặt ra cho Việt Nam

Định nghĩa FTA – Cơ sở pháp lý của các FTA – FTA “thế hệ mới” – Quyền tự do lập hội theo Hiệp định EVFTA – Quyền tự do lập hội theo Hiệp định CPTPP – Thách thức thực thi các cam kết lao động quốc tế - Thách thức hoàn thiện pháp luật... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑