[28] Vụ xin ý kiến tư vấn Tòa ICJ về việc chia tách quần đảo Chagos khỏi thuộc địa Mauritius trong quá trình phi thực dân hóa

Bối cảnh việc chia tách quần đảo Chagos – Nội dung các nghị quyết của Liên hợp quốc – Đề xuất phản ứng cho Việt Nam - Cập nhật Tuyên bố của Việt Nam gửi đến Tòa ICJ ngày 01 tháng 03 năm 2018. Ngày 22 tháng 6 năm 2017 Đại hội đồng Liên hợp... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑