[100] Phán quyết ngày 01.10.2018 của Tòa ICJ trong Vụ về nghĩa vụ đàm phán giữa Bôlivia và Chilê: Một số điểm có giá trị án lệ

Bối cảnh vụ việc – Nghĩa vụ đàm phán trong luật quốc tế - Cơ sở pháp lý xác lập nghĩa vụ đàm phán (thỏa thuận song phương, hành vi pháp lý đơn phương, nghị quyết tổ chức quốc tế, ngầm chấp thuận, estoppel, sự kỳ vọng chính đáng và hiệu lực tổng thể) –... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑