[215] Tác động của việc tham gia Hiệp định về đàn cá di cư (UNFSA) đến việc hưởng quyền tự do đánh bắt cá trên biển cả của Việt Nam

So với Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Hiệp định về đàn cá di cư (UNFSA) đặt ra nhiều nghĩa vụ liên quan đến bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh vật trên biển cả, bao gồm các nghĩa vụ về nội dung và về thể chế. Các nghĩa vụ này vừa thúc... Continue Reading →

[112] Cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 qua những công hàm gửi đến Liên hợp quốc của hai nước trong tháng 02 và 03 năm 1979

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày bắt đầu cuộc chiến biên giới phía Bắc (ngày 17.02.1979). Xin có bài đặc biệt để tổng hợp và tóm tắt các công hàm mà Việt Nam và Trung Quốc đã gửi và yêu cầu cho lưu hành tại Liên hợp quốc trong tháng 2 và 3 năm 1979.... Continue Reading →

[73] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: LÀO

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑