[112] Cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 qua những công hàm gửi đến Liên hợp quốc của hai nước trong tháng 02 và 03 năm 1979

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày bắt đầu cuộc chiến biên giới phía Bắc (ngày 17.02.1979). Xin có bài đặc biệt để tổng hợp và tóm tắt các công hàm mà Việt Nam và Trung Quốc đã gửi và yêu cầu cho lưu hành tại Liên hợp quốc trong tháng 2 và 3 năm 1979.... Continue Reading →

[73] Thông tin cơ bản về các điều ước về biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng: LÀO

Bài viết tổng hợp tất cả các điều ước quốc tế liên quan đến biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, và Indonesia), bao gồm trên đất liền và trên biển. Thông tin cơ bản gồm 07 mục: tên, ngày ký, ngày có... Continue Reading →

[34] Vụ Jadhav (Ấn Độ v. Pakistan)

Ngày 08 tháng 5 năm 2017 Ấn Độ khởi kiện Pakistan ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc Pakistan đã vi phạm Điều 36 Công ước Viên về Quan hệ lãnh sự năm 1963.[1] Vụ việc xoay quanh ông Jadhav – một công dân Ấn Độ - bị Pakistan bắt... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑