[142] Nội dung chính của thỏa thuận giữa Anh và Trung Quốc năm 1984 về việc trao trả Hồng Kông

Giá trị pháp lý của Tuyên bố chung năm 1984 – Điều khoản chuyển giao – Cam kết đơn phương của Trung Quốc đối với Hồng Kông sau ngày chuyển giao – Một số ghi chú Ngày 01.07.2019 là ngày kỷ niệm 22 năm ngày Hồng Kông chính thức được trao trả lại cho Trung... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑