[127] Các khía cạnh pháp lý về đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế theo UNCLOS

Ngày 02.04.2019, tại Đại học Utrecht, TS. Otto Spijkers đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của ông với GS. Alex Oude Elferink về các khía cạnh pháp lý về đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) theo Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Nghiên cứu này được thực... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑